Lunes, Pebrero 25, 2013

7th blog ;)

PAGLAKI NG POPULASYON SA PILIPINAS
Populasyon ang tawag sa bilang ng mga bagay na may buhay sa isang lugar. Ang populasyon ng isang lungsod ay ang bilang ng mga tao na nakatira sa lungsod na iyon. Sa sosyolohiya, ito ay ang katipunan ng mga tao. Ang pag-aaral ng estatistika ng populasyon ng tao ay nagaganap sa loob ng disiplina ng demograpiya. Ang artikulong ito ay tumutukoy sa populasyon ng tao.
Ang densidad ng populasyon o kapal ng populasyon ang tawag sa pamantungang bilang ng tao sa isang lugar. Maraming tao ang isang lugar kung ito ay may mataas na densidad ng populasyon. Mayroong mababang densidad ng populasyon naman kung maliit ang populasyon.

BAKIT PATULOY ANG PAGLAKI NG POPULASYON SA PILIPINAS?
Dahil sa kahirapan at kawalan ng trabaho ang mga tao. Kulang din sa programa ang pamahalaan tungkol sa Family Planning. At kung meron man hindi sapat sa pagbibigay ng impormasyon o kaalaman sa mga tao.At syempre na rin ay dahil sa mga dalaga at binatang mga teenagers na maagang nagaasawa at nagaasawa ng mayayaman yung iba dahil sa sobrang kahirapan.Marami ring tumatagal ang buhay kaysa sa namamatay kaya patuloy pa rin ang buhay ng mga tao, dahil mas maganda na ang mga gamot na ibinibigay dahil totoong tumatalab ang mga gamot na ginagawa.dahil sa teknolohiya

MABUTI AT MASAMANG EPEKTO NG PAGLAKI NG POPULASYON SA PILIPINAS
Ang mabuting epekto ng paglaki ng populasyon ay maraming mga tao na magtutulungan upang magawa ang isang proyekto o gawain sa takdang oras. Magkakaroon ng mga bagong kaibigan na pagkakatiwalaan ang mga tao dahil masaya mamuhay kung malaki ang iyong pamilya. 

Ang masamang epekto ng paglaki ng populasyon ay kakulangan sa pagkain dahil mahirap na maghanap ng trabaho ngayon at kawalan ng tirahan dahil maraming kailangang gawin o bilhin na importanteng bagay ng mag-anak. kailangan nating magsikap sa pag-aaral upang matupad ang ating mga pangarap at hindi tayo maghirap.